.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Satış İşlemleri


İşletmenin Mamul Mal Satışı, Ticari Mal Satışı, Hizmet Satışı gelirlerine/satışlarına ilişkin satış faturaları satış işlemlerini oluşturur. Yine bu satışlara ilişkin satıştan iade işlemleri de bu bölümündedir. Burada yapılan işlemler ilgili alıcının carisine ve ilgili satış/gelir hesabına aktarılır.

Bölümün tanımları, sistem parametreleri > satış faturasındaki parametre tanımlarından yapılır.

Satış işlemleri stoklu ve dövizli işlemleri destekler.

Stok maliyetleri ve satılan mal/mamul maliyeti sistem tarafından oluşturulur ve güncellenir.

Belge dövizi ve belge döviz kuru tanımlanabilir. Ayrıca belge içinde farklı para biriminden işlem olabilir.

Satıştan iadeler de yine bu bölümdeki satış iade faturasından yapılır.


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Satış İşlemleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa