.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

İmalat Reçeteleri


Üretimi yapılan ürünlerin hangi safhalarda (istasyon) hangi işlemleri gördüğü ve bileşenlerinin ne olduğu gibi reçete tanımları bu bölümde yapılır. Gider dağıtımları istasyonlarda yapıldığı için ürün reçetelerinde sadece hammadde malzeme vb bileşenler yer alır. Üretilen mamülün üretim safhaları ve geçirdiği evrelerin her biri hesap planında ayrı ayrı tanımlanmalıdır.

Örneğimizde, çelik kapı fabrikaları için kasa-kanat (aksesuarsız) üreten bir yan sanayi işletmesi baz alınmıştır. Üretim süreci (üretim istasyonları) kesim, büküm, birleştirme, boyama ve paketleme safhalarından oluşmaktadır. Safhalar istasyon reçetelerinde tanımlanmış ve gider dağıtımları yapılmıştır.

Üretimde kullanılan ilk madde ve malzemeler hesap planında tanımlanmıştır.

150        İLK MADDE VE MALZEME Birim Alt Birim Miktarı Alt Birim
  150.01     1,2mm Saç Ton 1000 Kg
  150.02     Menteşe Paket 150 Adet
  150.03     x Metal Boyası Koli 25 Kg
  150.04     Paket Kolisi Adet    

Ürün için üretim hesabında bir grup hesabı tanımlanmış ve bu hesap altında, ürünün istasyonlardaki üretim aşamaları (yarı mamül halleri) üretim/yarı mamül hesabı olarak tanımlanmıştır.

151          YARI MAMÜLLER VE ÜRETİM Birim
  151.01       a Model Çelik Kapı Üretim Hesabı Adet
    151.01.01    a Model Kasa Kesim Adet
    151.01.02    a Model Kasa Büküm Adet
    151.01.03    a Model Kanat Kesim Adet
    151.01.04    a Model Kanat Büküm Adet
    151.01.05    a Model Kasa Kanat Birleştirme Adet
    151.01.06    a Model Kapı Boyama Adet
    151.01.07    a Model Kapı Paketleme Adet

Ürünün nihai hali mamüller hesabında tanımlanmıştır.

152    MAMÜLLER Birim
 152.01    a Model Çelik Kapı Adet

Böylece hesap planında gerekli hesaplar açılmıştır.

Ürün reçetelerinde yeni bir üretim/yarı mamul hesabı tanımlamak için başlıktaki ikonuna tıklayınız.
Açılan pencereden hesap planında tanımlanan üretim hesabı seçilir.
Miktar: Seçlen üretimin adedi. Kaçar adet üretiliyor. (üretim adedi genellikle 1 dir.)
İstasyon: Seçilen üretimin hangi istasyonda yapıldığını belirtir. Listede istasyon reçetelerinde tanımlanan istasyonlar çıkar.
Kapasite: Üretimin ilgili istasyondaki kapasitesini ifade eder. İstasyonun aylık kapasitesinden farklı olarak, bu üretimin ilgili istasyondaki saatlik kapasitesi belirtilir. Aynı istasyonda her bir üretimin saatlik kapasitesi farklı olabilir.
Not: Tanımlanan parametre ile ilgili bilgi amaçlı notlar yazılır.

Tanımlanan üretimin solunda ekle ikonuna tıklayarak üretimin bileşenleri tanımlanır.
Üretimin bileşenleri hammadde/ilk madde malzeme, yarı mamul veya mamul olabilir. Bir üretim hesabı bir sonraki safhanın bileşeni olabilir.
Açılan pencereden bileşenin türü seçilir. Seçilen bileşen türüne göre, hesap seçme kutusundan bileşen hesabı seçilir.
Miktar, bileşenin her bir üretimde kullanılan miktarıdır. Fire ise, her bir üretimdeki fire miktarıdır.

Tanımlanan üretimin sağındaki ekle ikonuyla üretim hesabında tamamlanan ürünün gönderileceği mamul hesabı tanımlanır. Eğer üretim hesabı nihai ürüne dönüşmeyip bir sonraki üretimin bileşeni ise ürün hesabı tanımlanmaz.

Açılan pencerede mamul hesapları listelenir. Hesap seçme kutusundan üretimi tamamlanan ürünün gönderileceği mamul stok hesabı seçilir.

Tanımlanan her bir parametre ilgili ikonlara tıklanarak silinebilir yada tekrar düzenlenebilir.

Üretim hesabının solundaki ikonuna tıklandığında ilgili  üretimin ürün ağacı ve rotası görünür. Ürün ağacı tanımlanan üretim reçetelerine göre sistem tarafından bilgi amaçlı oluşturulur. Ürün ağacında ilgili üretim hesabının bileşenleri, safhaları, istasyonları ve alt bileşenleri yer alır.

Tanımlalan üretim reçetelerinin maliyet muhasebesi kayıt parametreleri imalat kayıt parametreleri bölümünden yapılır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : İmalat Reçeteleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa