.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Alış İşlemleri


İşletmenin İlk Madde Malzeme, Yarı Mamul, Ticari Mal, Üretim İşçilik Gideri, Genel Üretim Gideri, Hizmet Üretim Maliyeti, Ar-Ge Gideri, Pazarlama Satış Gideri, Genel Yönetim Gideri, Finansman Gideri alışlarına/giderlerine ilişkin alış faturaları alış işlemlerini oluşturur. Yine bu alışlara ilişkin alışlardan iade işlemleri de bu bölümündedir. Burada yapılan işlemler ilgili satıcının carisine ve ilgili alış/gider hesabına aktarılır.

Bölümün tanımları, sistem parametreleri > alış faturasındaki parametre tanımlarından yapılır.

Alış işlemleri stoklu ve dövizli işlemleri destekler.

Stok maliyetleri ve değerlemeleri sistem tarafından oluşturulur ve güncellenir.

Belge dövizi ve belge döviz kuru tanımlanabilir. Ayrıca belge içinde farklı para biriminden işlem olabilir.

Alışlardan iadeler de yine bu bölümdeki alış iade faturasından yapılır.


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Alış İşlemleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa