.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu
h1>Alış Faturası

Yeni alış faturası oluşturmak için önce belge tanımlamak gerekir. Hesap seçme kutusunda listelenen satıcılar, Sistem Parametreleri > Alış Faturası > Satıcı Hesapları parametresinde tanımlı hesaplardır. Belgenin diğer bilgileri tarih, belge no, açıklama, para birimi ve kur bilgisidir.

Alış faturalarında belge para birimi ve belge kuru tanımlanabilir.

Oluşturulan belge, tanımlı para birimi ve kuru üzerinden işlem görür. Ancak belge içeriğinde farklı para biriminden işlem olabilir.

İçerik eklemek için başlıktaki ekle ikonunu kullanılır. Açılan pencerede İlk Madde Malzeme, Yarı Mamul, Ticari Mal, Üretim İşçilik Gideri, Genel Üretim Gideri, Hizmet Üretim Maliyeti, Ar-Ge Gideri, Pazarlama Satış Gideri, Genel Yönetim Gideri, Finansman Gideri işlem türleri listelenir. Seçilen işlem türüne göre hesap seçme listesindeki hesaplar değişir. Hesap seçme kutusundaki hesaplar işlem türüne göre sistem parametreleri > alış faturası altındaki parametre tanımlarından değiştirilebilir.

Miktar ve birim fiyat haneleri stoklu işlemlerde aktif olur. Kur hanesi belge para biriminden farklı bir para birimi seçilirse aktif olur. İşlem kdv'li ise ilgili hesap yada hesap grubu için kdv parametresi tanımlanmış olması gerekir.

Belge para biriminden farklı para birimiyle yapılan işlemler belge içeriğinde kendi işlem para birimleriyle yer alır. Ancak belge toplamına belge para birimine çevrilerek yansıtılır.

Hazırlanan belge, ilgili satıcının carisine belge para birimiyle yansıtılır. Ayrıca bir cari işlemi yapmanıza gerek olmaz.

Stoklu işlemlerde alış birim fiyatı üzerinden ilgili stok kartı güncellenir. Belge tarihinden sonraki tüm stok hareketleri ve bundan etkilenen kayıtlar otomatik güncellenir. Stok değerlemesi hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre yapılır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Alış Faturası


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa