.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Banka Defteri


Banka defteri, banka modülünde tanımlı hesapların işlemlerini gün gün görmenizi sağlar. Hesapların seçilen tarihteki işlemleri ve bakiyeleri listelenir. Tarihi ileriye geriye artırarak inceleme yapma imkanı verir.

Dövizli hesapların bakiyeleri döviz bazında tasnif edilir.

Hesap adlarının sol başında yer alan düzenle ikonunu tıklayarak ilgili hesabın o günkü işlemlerini düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde farklı tarihli işlem girme veya düzeltme imkanı olur. Düzenle ikonu üzerinde RightClickMenu özelliği etkindir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Banka Defteri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa