.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Mahsup Fişi


Mahsup fişi, sıradışı ve ileri seviye muhasebe işlemleri yapılmasına olanak sağlar. Örneğin  sisteme ilk girişte açılış fişi oluşturmak için kullanılır. Mahsup fişi modüllerin dışında, tamamen esnek ve kullanıcı bilgisine dayalı bir hizmet sunar. İşlemler borç/alacak olarak tek tek düzenlenir.

 

Tarih, evrak numarası ve açıklama bilgileri girilerek mahsup fişi oluşturulur. Oluşturulan fişin içeriği tek tek girilir. Her bir işlem diğer işlemlerden bağımsızdır. Sadece fiş dengesi kontrol edilir. İşlemin denetimi kullanıcıya bağlıdır.

Mahsup fişinin daha esnek kullanılabilmesi için parametre yapısı genel sistemin dışında özel olarak yapılandırılır. Mahsup fişine ilişkin hesap parametre tanımları sistem parametrelerinden yapılır. Sistem buradaki tanımlara göre işlem gören hesabın parasal mı, çek/senet mi yoksa stok mu olduğuna karar verir. Bu tanımlara göre her bir hesabın borç yada alacak girişinde çıkacak bilgi giriş alanları değişiklik gösterir.

Bilgi giriş ekranında işlemin türüne göre Çek/Senet Kimden, Çek/Senet Kime, Döviz Alınan Hesap, Döviz Verilen Hesap, Stok Alıcı/Kullanıcı Hesap, Stok Satıcı Hesap gibi  hesap seçme kutusu vardır. Bu bilgiler girilen işlemin genel sisteme entegresi ve raporlamasında kullanılacak bilgileri ihtiva eder.

Stok işlemlerinde borç kayıtlarında birim/fiyat tanımları üst birime göre, alacak kayıtlarında ise alt birime göredir. Stoklarda alacak kaydında birim fiyat sistem tarafından atanır.

Mahsup fişi de dövizli işlemleri destekler. Oluşan kambiyo kar/zararı takip edilir ve otomatik muhasebeleştirilir.

Fiş dengesi kullanıcı tarafından sağlanır. Ancak, mahsup fişi tarihinden önceki bir tarihte stok/döviz alış yapılmış ise yada dönem sonu işlemi yapılmış ise mahsup fişi dengesi bundan etkilenebilir. Çünkü sistem tarafından güncellenen kayıtlar nedeniyle mahsup fişi tutarları bundan etkilenebilir. Bu durumda değişiklikten etkilenen fişlerin dengesinin yeniden sağlanması gerekecektir

Mahsup fişleri ekranında üm mahsup fişleri listelenir.

Listelenen fişlerden bakiyesi dengesiz olanlar uyarılır. Fişin sol tarafında yer alan ikondan düzenleme ekranına geçilebilir. Bir fişin tamamen silinebilmesi için içinde kayıt olmamasıgerekir. Silinebilecek boş fişlerin solunda sil ikonu bilirir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Mahsup Fişi


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa