.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Alış Faturaları


Alış faturalarının listesine bu bölümden ulaşılabilir. Alışların tümüne yada bir hesap grubuna veya sadece belirli bir satıcıya ilişkin alışlar listelenebilir. Ayrıca tarih aralığı ve açıklama kısmındaki metine göre aramalı liste alınabilir.

Listelenen alış faturaları, görüntülemek yada düzenlenmek için RightClickMenu özelliğiyle aynı pencerede veya yeni bir pencerede açılabilir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Alış Faturaları


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa