.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Kapanış işlemi


Dönem sonu kapanış işlemi, mali dönemin son günü itibariyle yapılır. Ancak dönem sonu devir işleminin yapılabilmesi için öncelikle bu tarih itibariyle dönem sonu gelir tablosu işlemi ve bilanço işleminin yapılmış olması gerekir.

Onaylayarak işlem başlatılır.

1. Aşamada yevmiye kayıtları kontrol edilir.

2. aşamada mizan dengesi ve olası hatalar denetlenir.

3. Aşamada kapanış fişi oluşturulur.

Oluşturulan kapanış fişiyle mali dönem kapatılmış olur.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Kapanış İşlemi


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa