.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Çek Senet Takibi


Çek/Senet modülünde kullanılacak hesaplar, Parametreler/ Sistem Parametreleri/Çek/Senet Kasaları işlem tanımından ayarlanır. Burada belirtilen hesaplar çek/senet modülünde çek/senet kasası olarak kullanılabilir.

Çek/Senet modülü, Alınan Çekler, Verilen Çekler, Alınan Senetler, Verilen Senetler hesaplarını takip etmenizi sağlar. Hesap planında tanımlanan hesaplarının hepsini yada bir kısmını çek/senet modülü için tanımlayabilirsiniz.

Hesap seçme kutusundan işlem yapılacak hesap seçilip onaylandıktan sonra ilgili hesabın işlemine geçilir.

Bu bölümün erişim yetkileri kullanıcıya göre belirlenir.

PatroFIN dövizli çek/senet işlemlerini de destekler. Hatta dövizli bir çekin başka bir döviz cinsinden tahsiline imkan tanır. ödemelerin ve tahsilatların parçalı olması halini de kapsar.

Dövizli işlemlerden kaynaklı kambiyo farklarını anlık olarak değerler ve ilgili hesaplarda muhasebeleştirir.


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Çek/Senet


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa