.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Fişleri


Tamamlanan dönem sonu işlemlerine ilişkin fişler burada listelenir. Dönen sonu gelir tablosu, dönem sonu bilanço ve dönem sonu kapanış fişleri burada yer alır.

Sistem dönem sonu tarihleri itibariyle kayıtlara değişiklik kilidi koyar. İlgili döneme ilişkin değişiklik işleminin yapılabilmesi için o tarihe kadar olan dönem sonu fişlerinin silinmesi gerekir.

Dönem sonu fişlerinde düzeltme yapılmaz. Fişin silinip işlemin yeniden yapılması gerekir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Dönem Sonu Fişleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa