.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Satış İadesi Faturası


Satıştan iade işlemleri buradan yapılır. Yeni Satış iade faturası oluşturmak için önce belge tanımlamak gerekir. Hesap seçme kutusunda alıcı hesapları listelenir. Belgenin diğer bilgileri tarih, belge no, açıklama, para birimi ve kur bilgisidir.

Satış iade faturalarında belge para birimi ve belge kuru tanımlanabilir. Ancak iadenin para biriminin alış para birimi ile aynı olması cari hesap için önemlidir.

Oluşturulan belge, tanımlı para birimi ve kuru üzerinden işlem görür. Ancak belge içeriğinde farklı para biriminden işlem olabilir.

İçerik eklemek için başlıktaki ekle ikonunu kullanılır. Açılan pencerede Mamul Mal Satışı, Ticari Mal Satışı, Hizmet Satışı işlem türleri listelenir. İade kalemine göre ilgili işlem seçilir ve iade hesabı seçilir.

Miktar ve birim fiyat haneleri stoklu işlemlerde aktif olur. Kur hanesi belge para biriminden farklı bir para birimi seçilirse aktif olur.

İade tarihindeki tutarla satış tarihindeki tutar farklı olabilir. Bu nedenle satış tarihi belirtilmelidir.

Belge para biriminden farklı para birimiyle yapılan işlemler belge içeriğinde kendi işlem para birimleriyle yer alır. Ancak belge toplamına belge para birimine çevrilerek yansıtılır.

Hazırlanan satış iadesi, ilgili alıcının carisine belge para birimiyle yansıtılır. Ayrıca bir cari işlemi yapmanıza gerek olmaz.

Stoklu işlemlerde satış birim fiyatı üzerinden ilgili stok kartı güncellenir. Belge tarihinden sonraki tüm stok hareketleri ve bundan etkilenen kayıtlar otomatik güncellenir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Satış İade Faturası


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa