.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Banka İşlemleri


İşlem ekranında işlem yapılan tarih (banka defterinden farklı bir tarihe gitmemişseniz işlem tarihi günlüktür), kayıtlı işlemlerin listesi ve gün bakiyesi yer alır. Gün bakiyesi döviz tutarları bazında listelenir..

Yeni işlem girmek için ikonu yada enterla geç'i kullanabilirsiniz. İşlemler tahsil ve tediye'dir.

Hesap seçme kutusunda listelenen hesaplar tahsil ve tediye işlemi için ayrı ayrıdır. Hesap seçme kutusunda hangi işlemde hangi hesapların listeleneceğini, sistem parametreleri bölümünden "Banka Tahsil Hesapları" ve "Banka Tediye Hesapları" parametreleriyle belirleyebilirsiniz. Bu özellik ihtiyaç olmayan hesapların listelenmesini engeller. Ayrıca kullanıcıların işlem yapabileceği hesapları belirleyerek de kullanıcı hatalarını en aza indirebilirsiniz.

Kayıt ekleme bölümünde enterla geçiş etkindir. böylece hızlı ve kolay veri girişi yapabilirsiniz.

Patrofin sınırsız dövizli işlemi destekler. Kayıt ekranındaki döviz kutusunda tanımlanmış dövizler listelenir. Bkz. Döviz Tanımları.

Aynı banka hesabında birden çok dövizi takip edebilirisiniz. Döviz alışında ve satışında miktar takibini yapar. Ayrıca satışta oluşacak kambiyo kar zararını takip eder ve muhasebeleştirir. Bunun için satış kayıt parametrelerinden ilgili hesap yada hesap grubu için "Kur Farkı Karı" ve "Kur Farkı Zararı" parametresi tanımlamanız yeterlidir.

Pos hesaplarını, kredi hesaplarını ve kredi kartlarını da banka modülünü kullanarak takip edebilirsiniz. Bunun için hesap planında açılan ilgili hesapları sistem parametrelerinden Banka Hesapları parametresine eklemeniz yeterlidir.

Banka hesaplarında olduğu gibi bu hesaplarda da tahsil ve tediye işlemi geçerlidir. Örneğin firma kredi kartından yapılan bir harcamayı işlemek için o hesabın banka işleminde ilgili gidere tediye yapmanız gerekir. Böylece tüm banka işlemlerinizi kolayca kayıt altına almış olursunuz.

Alt menüyü kullanarak banka defteri bölümüne geçebilirsiniz. Alt menüde RightClickMenu özelliğini kullanarak yeni pencerede açma seçeneğini de kullanabilirsiniz.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Banka İşlemleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa