.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Gelir Tablosu


Dönem sonu gelir tablosu işlemi yapılan tarihlerde gelir tablosu oluşturulur. Seçme kutusunda dönem sonu gelir tablosu işlemi yapılmış tarihler listelenir. Bu tarihlerde dönemsel veya kümülatif gelir tablosu alınabilir.

Dönemsel gelir tablosu, dönem başı veya varsa kendinden önceki gelir tablosu tarihi ile ilgili tarih arasındaki dönemi kapsayan rapordur. Kümülatif raporda ise rapor tarihi itibariyle toplam tutarlarla gelir tablosu oluşturulur.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Gelir Tablosu


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa