.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Parametreleri


Üretim giderleri dışındaki diğer dönem giderlerinin gelir tablosuna aktarılmasında kullanılacak muhasebe kayıt tanımları bu bölümden yapılır.

Yeni bir parametre tanımlamak için başlıktaki ikonuna tıklayınız. Açılan pencereden işlem tanımını seçiniz. Seçilen işlem tanımına göre ilgili gider hesapları ve bu giderlerin yansıtma hesapları hesap seçme kutularında listelenecektir. Bu şekilde PatroFİN sizi yönlendirir ve kolayca parametre tanımlayabilmenizi sağlar.

Gider hesapları parametresi bir hesap yada hesap grubu olabilir. Örneğin "770.01" hesap grubuna parametre tanımladığınızda bu hesap grubunun alt kırılımındaki tüm hesap veya hesap gruplarına bu parametre uygulanır. Bu şekilde tüm hesaplar için tek tek parametre tanımlamanız gerekmeden, o gruptaki tüm hesaplara parametre verilmiş olur.

Eklenen yeni parametrenin gelir tablosu hesabını tanımlamak için parametre satırında yer alan ekle/düzenle ikonuna tıklayınız.

Açılan pencerede ilgili gider grubu/hesabı, buna ilişkin yansıtma hesabı ve hesap seçme kutusunda bu gider grubu/hesabının aktarılacağı gelir tablosu hesapları listelenir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Dönem Sonu Parametreleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa