.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Kullanıcılar


PatroFIN'de +4 kullanıcı tanımlayabilir ve bunların yetkilerini yönetebilirsiniz. Temel kullanıcının yetki seviyesi patrondur ve yetkileri değiştirilemez. Açılacak ilave kullanıcı hesapları kendi rütbe seviyelerine göre yetkilendirilebilir. Açılan kullanıcı hesapları değiştirilebilir, yeniden yetkilendirilebilir veya engellenebilir, ancak silinemez.

Kullanıcı rütbeleri patron, yönetici ve personeldir. Kullanıcının yetkileri sınırlanabildiği gibi, tamamen sisteme girmesi de engellenebilir. Temel kullanıcı dışında hiçbir kullanıcıya patron rütbesi verilemez.

Kullanıcı yetkileri kendi rütbe seviyelerine göre düzenlenmiştir. Her rütbenin kendine has yetki seviyeleri vardır ve yetkilendirmeler bu seviyeler içinde yapılabilir. Yöneticiye patron yetkileri verilemediği gibi, personele de yneticil yetkileri verilemez.

Kullanıcı yetkileri ekranında ilgili kullanıcıya kendi rütbesi çerçevesinde verilebilecek yetkiler listelenir.

Yetki listesi, bölüm ve bölümdeki işlem sırasına göredir. Kullanıcıların erişimine izin verilen bölümler ve bu bölümde yetkili olduğu işlemler tek tek belirlenebilir.

Örneğin kasa ekranına girebilir, işlem ekleyebilir, ancak işlem silemez gibi spesifik yetkiler belirlenebilir.

.

Yetkileri tamamen iptal edilen kullanıcı, PatroFIN sisteme asla giremez. Firma bilgilerinizi görmesi imkansızdır. "Sisteme Giremez" olarak rütbesi iptl edilen kullanıcıya yeniden rütbe verilebilir ve yeniden yetkilendirilebilir. Hatta bilgileri değiştirilerek farklı bir kullanıcıya verilebilir.

Rütbe/Yetki Tablosu

Bölüm İşlem Patron Yönetici Personel
eFatura Servis Kullanıcı Bilgisi    ?
  Kullanıcı Kaydet  ?
eArşiv Portal    ? ?
  Kullanıcı Bilgisi Kaydet  ? ?
  Portal Oturumunu Kapat  ? ?
  Portal Web Sitesini Aç  ? ?
  Vergi Dairesi Borç Sorgula  ? ?
eArşivPortal Düzenlenen Belgeler    ? ?
  Listele  ? ?
  eBelge HTML Çıktısı  ? ?
  eBelge Sil  ? ?
  eBelge İndir  ? ?
  eBelge Onayla  ? ?
  eBelge İtiraz  ? ?
  eBelge İptal  ? ?
  eBelge JSON verisi  ? ?
eArşivPortal İptal/İtiraz Talepleri    ? ?
  Listele  ? ?
  İptal/İtiraz Talebi Kabul/Red  ? ?
Portaldan Düzenlenen eArşiv Sorgula    ? ?
  Sorgula  ? ?
Entegratörden düzenlenen eArşiv Sorgula    ? ?
  Sorgula  ? ?
eFatura Oluştur    ? ?
eFatura Seri Tanımları    ? ?
  Seri Kaydet  ? ?
  Seri Sil  ? ?
eFatura Görsel Tanımları    ? ?
  Görsel Yükle  ? ?
İzibiz Düzenlenen eArşiv    ? ?
  Listele  ? ?
  Belge Görüntüle  ? ?
  Belge Durum Sorgula  ? ?
  Belge İndir  ? ?
  Belge İptal  ? ?
İzibiz Düzenlenen eFaturalar    ? ?
  Listele  ? ?
  Belge Görüntüle  ? ?
  Belge Durum Sorgula  ? ?
  Belge İndir  ? ?
İzibiz Gelen eFaturalar    ? ?
  Listele  ? ?
  Belge Görüntüle  ? ?
  Belge Durum Sorgula  ? ?
  Belge İndir  ? ?
  Belge Kabul  ? ?
  Belge Red  ? ?
Edm Düzenlenen eFaturalar    ? ?
  Listele  ? ?
  Belge Durum Sorgula  ? ?
  Belge Görüntüle  ? ?
  Belge İndir  ? ?
  Belge İptal  ? ?
  Belge Onay  ? ?
Edm Gelen Faturalar    ? ?
  Listele  ? ?
  Belge Durum Sorgula  ? ?
  Belge Görüntüle  ? ?
  Belge İndir  ? ?
  Belge Kabul  ? ?
  Belge Red  ? ?
  eFatura Banka Tanımları  ? ?
Kasa    ? ? ?
  İşlem Kaydet  ? ? ?
  İşlem Değiştir  ? ? ?
  Exchange Kaydet  ? ? ?
  İşlem Sil  ? ? ?
Kasa Defteri    ? ? ?
  Defter Göster  ? ? ?
Banka    ? ? ?
  İşlem Kaydet  ? ? ?
  İşlem Değiştir  ? ? ?
  Exchange Kaydet  ? ? ?
  İşlem Sil  ? ? ?
Banka Defteri    ? ? ?
  Defter Göster  ? ? ?
Çek/Senet    ? ? ?
  Çek/Senet Kaydet  ? ? ?
  Çek/Senet Sil  ? ? ?
  Çek/Senet Görüntüle  ? ? ?
  Tahsil-Tediye-Ciro-İade Kaydet  ? ? ?
  Tahsil-Tediye-Ciro-İade Sil  ? ? ?
Çek/Senet Defteri    ? ? ?
  Çek/Senet Detay  ? ? ?
Alış Faturası    ? ? ?
  Alış Faturası Oluştur  ? ? ?
  Fatura Bilgilerini Düzenle  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Fatura Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  Belge İndirimi Güncelle  ? ? ?
Alış Faturaları    ? ? ?
  Alış Faturası Liste  ? ? ?
  Alış Faturası Sil  ? ? ?
Alış İadesi Faturası    ? ? ?
  Alış İadesi Faturası Oluştur  ? ? ?
  Fatura Bilgilerini Düzenle  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Fatura Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
Alış İade Faturaları    ? ? ?
  Alış İade Faturası Liste  ? ? ?
  Alış İade Faturası Sil  ? ? ?
Alış İrsaliyesi    ? ? ?
  Alış İrsaliyesi Oluştur  ? ? ?
  İrsaliye Bilgilerini Düzenle  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  Belge İndirimi Güncelle  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  İrsaliyeyi Faturalandır  ? ? ?
  İrsaliyenin Faturasını Sil  ? ? ?
Alış İrsaliyeleri    ? ? ?
  Alış İrsaliyesi Listele  ? ? ?
  Alış İrsaliyesi Sil  ? ? ?
Alış İade İrsaliyesi    ? ? ?
  Alış İade İrsaliyesi Oluştur  ? ? ?
  İrsaliye Bilgilerini Düzenle  ? ? ?
  İçerik Kaydet  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  İrsaliyeyi Faturalandır  ? ? ?
  İrsaliyenin Faturasını Sil  ? ? ?
Alış İade İrsaliyeleri    ? ? ?
  Alış İade İrsaliyesi Listele  ? ? ?
  Alış İade İrsaliyesi Sil  ? ? ?
Alış Siparişi    ? ? ?
  Alış Siparişi Oluştur  ? ? ?
  Sipariş Bilgilerini Değiştir  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Sipariş Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  Belge İndirimi Güncelle  ? ? ?
  Sipariş Durum Değiştir  ? ? ?
  Siparişi İrsaliyeye Çevir  ? ? ?
  Sipariş > İrsaliyeyi Sil  ? ? ?
  Siparişi Faturaya Çevir  ? ? ?
  Sipariş > Faturayı Sil  ? ? ?
Alış Siparişleri    ? ? ?
  Alış Siparişi Listele  ? ? ?
  Alış Siparişi Sil  ? ? ?
Satış Faturası    ? ? ?
  Satış Faturası Oluştur  ? ? ?
  Fatura Bilgilerini Düzenle  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Fatura Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  Belge İndirimi Düzenle  ? ? ?
  Belge Bazında Karlılık Analizi  ? ? ?
Satış Faturaları    ? ? ?
  Satış Faturası Liste  ? ? ?
  Satış Faturası Sil  ? ? ?
Satıştan İade Faturası    ? ? ?
  Satış İade Faturası Oluştur  ? ? ?
  Fatura Bilgilerini Değiştir  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Fatura Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
Satış İade Faturaları    ? ? ?
  Satış İade Faturası Liste  ? ? ?
  Satış İade Faturası Sil  ? ? ?
Satış İrsaliyesi    ? ? ?
  Satış İrsaliyesi Oluştur  ? ? ?
  İrsaliye Bilgilerini Değiştir  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  Belge İndirimi Güncelle  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  İrsaliyeyi Faturalandır  ? ? ?
  İrsaliyenin Faturasını Sil  ? ? ?
  Sözleşmeyi Faturalandır  ? ? ?
Satış İrsaliyeleri    ? ? ?
  Satış İrsaliye Liste  ? ? ?
  Satış İrsaliye Sil  ? ? ?
Satiş İade İrsaliyesi    ? ? ?
  Satiş İade İrsaliyesi Oluştur  ? ? ?
  İrsaliye Bilgilerini Değiştir  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  İrsaliyeyi Faturalandır  ? ? ?
  İrsaliyenin Faturasını Sil  ? ? ?
Satıştan İade İrsaliyeleri    ? ? ?
  Satış İade İrsaliyesi Listele  ? ? ?
  Satış İade İrsaliyesi Sil  ? ? ?
Satış Teklifi    ? ? ?
  Satış Teklifi Oluştur  ? ? ?
  Teklif Bilgilerini Değiştir  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Teklif Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  Belge İndirimi Güncelle  ? ? ?
  Teklif Durum Değiştir  ? ? ?
  Teklifi Siparişe Çevir  ? ? ?
  Teklif > Siparişi Sil  ? ? ?
Satış Teklifleri    ? ? ?
  Satış Teklifi Listele  ? ? ?
  Satış Teklifi Sil  ? ? ?
Satış Siparişi    ? ? ?
  Satış Siparişi Oluştur  ? ? ?
  Sipariş Bilgilerini Değiştir  ? ? ?
  İçerik Ekle  ? ? ?
  İçerik Sil  ? ? ?
  Sipariş Döviz/Kur Değiştir  ? ? ?
  İçerik Fiyat Güncelle  ? ? ?
  Belge İndirimi Güncelle  ? ? ?
  Sipariş Durum Değiştir  ? ? ?
  Siparişi İrsaliyeye Çevir  ? ? ?
  Sipariş > İrsaliyeyi Sil  ? ? ?
  Siparişi Faturaya Çevir  ? ? ?
  Sipariş > Faturayı Sil  ? ? ?
Satış Siparişleri    ? ? ?
  Satış Siparişi Listele  ? ? ?
  Satış Siparişi Sil  ? ? ?
İmalat İşlemleri    ? ?
  İmalat List  ? ?
  İmalata Sevk  ? ?
  Üretim Çıktısı Miktarını Değiştir (EsnekÜretim)  ? ?
  İmalat Sevk İptal  ? ?
  Tamamlanan Mamül Mal  ? ?
  Mamül Mal İptal  ? ?
Üretimdekiler Listesi    ? ?
Hesap Extresi    ? ? ?
  Hesap Extresi Dökümü  ? ? ?
  Hesap Özeti  ? ? ?
  Hesap Vadesi  ? ? ?
Stok Hareket Raporu    ? ?
  Özet Rapor  ? ?
  Hareket Raporu  ? ?
Belge Bazında Satış Karı Analizi    ? ? ?
  Belge Bazında Satış Karı  ? ? ?
Stok Mizanı -Envanter-    ? ?
Minimum Stok Raporu    ? ?
  Hesap - Minimum Stok ve Termin Raporu  ? ?
  Grup - Minimum Stok Raporu  ? ?
Cari Limit Raporu    ? ?
  Hesap - Cari Limit Raporu  ? ?
  Grup - Cari Limit Raporu  ? ?
Tahsilat-Ödeme Vadesi    ? ?
  Tahsilat-Ödeme Vadesi Raporu  ? ?
Mizan    ? ?
Gelir Tablosu    ? ?
Bilanço    ? ?
Yevmiye Defteri    ? ?
Fiş Listesi    ? ?
  Göster  ? ?
Fiş Denetimi    ? ?
Hesap Planı    ? ? ?
  Hesap Kaydet  ? ? ?
  Hızlı Hesap Ekle  ? ? ?
  Hesap Sil  ? ?
  Hesap Aktar  ? ?
  Hesap Taşı  ? ?
  Hesap Kopyala (Klon)  ? ?
  Fatura Bilgileri Kaydet  ? ? ?
Dövizler    ? ? ?
  Döviz Kaydet  ? ? ?
  Döviz Sil  ? ? ?
Döviz Kurları    ? ? ?
  Döviz Kuru Kaydet  ? ? ?
  Döviz Kuru Sil  ? ? ?
Kullancılar    ?
  Kullanıcı Kaydet  ?
  Kullanıcı Rütbesi  ?
  Kullanıcı Yetkileri  ?
Sistem Parametreleri    ? ?
  Parametre Kaydet  ? ?
Satış Kayıt Parametreleri    ? ?
  Parametre Kaydet  ? ?
  Parametre Sil  ? ?
  Parametreleri Hesap Planında Göster  ? ?
İndirim Parametreleri    ? ?
  Parametre Kaydet  ? ?
  Parametre Sil  ? ?
  İndirim Kaydet  ? ?
  Indirim Sil  ? ?
İmalat İstasyonu Parametreleri    ? ?
  İstasyon Kaydet  ? ?
  İstasyon Sil  ? ?
  Gider Kaydet  ? ?
  Gider Sil  ? ?
  Gider Dağıtımı  ? ?
İstasyon Kayıt Parametresi    ? ?
  Parametre kaydet  ? ?
İmalat Parametreleri    ? ?
  Ürün Ağacı  ? ?
  İmalat Reçete Listesi  ? ?
  Maliyet Kaydet  ? ?
  Maliyet Sil  ? ?
  İmalat Kaydet  ? ?
  İmalat Sil  ? ?
  Ürün Kaydet  ? ?
  Ürün Sil  ? ?
İmalat Kayıt Parametreleri    ? ?
  İmalat Parametre Listesi  ? ?
  Parametre Kaydet  ? ?
Dönem Sonu Parametreleri    ? ?
  Parametre Sil  ? ?
  Parametre Kaydet  ? ?
  Parametreleri Hesap Planında Göster  ? ?
Vergi Parametreleri    ? ?
  Parametre Kaydet  ? ?
  Parametre Sil  ? ?
  Parametre Aktar  ? ?
  Parametreleri Hesap Planında Göster  ? ?
  Vergi Sil  ? ?
  Vergi Kaydet  ? ?
Yazıcı Form Tasarımı    ? ?
  Tasarım Kaydet  ? ?
  Tasarımı Sil  ? ?
  Resim Seç  ? ?
  Resim Yükle  ? ?
  Resim Sil  ? ?
Baskılı Form Seç    ? ? ?
  Baskılı Forma Yazdır  ? ? ?
Paketlerim    ?
  Yeni paket al  ?
  Paket Sipariş Sil  ?
Hesap Bilgilerim    ?
  Hesap Bilgilerini Güncelle  ?
  Hesap ePostanı Değiştir  ?
  Cari Hesap Bilgilerim  ?
Mahsup Fişi    ? ?
  Fiş Kaydet  ? ?
  İçerik Kaydet  ? ?
  İçerik Sil  ? ?
Mahsup Fişleri    ? ?
  Mahsup List  ? ?
  Mahsup Fişi Sil  ? ?
Dönem Sonu Fişleri    ? ?
  Fiş Sil  ? ?
Dönem Sonu Stok Fire Düzeltme    ? ?
Dönem Sonu İşlemi    ? ?
Dönem Sonu Bilanço İşlemi    ? ?
Dönem Sonu Kapanış Fişi İşlemi    ? ?
Dönem Sonu Devir İşlemi    ? ?
+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Kullanıcılar


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa