.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Muhasebe Hesap Planı Nedir


Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre sıralanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. Hesap planı, işlemlerin muhasebeleştirilmesine temel teşkil eden bir kayıt cetvelidir.

Hesap planı, tanımlı temel hesaplara göre firmaya özel yapılandırılan alt hesaplardan oluşur. Aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgelere hesap denir. Varlık, kaynak, borç, alacak unsurlarının her biri için bir hesap açılır, artış ve azalışlar bu hesaplar üzerinde izlenir.

İşletmeler tanımlı hesap planı kodları üzerinden kendi ihtiyaçlarına ve muhasebe sistemlerine göre gerekli alt hesapları tanımlayarak kendi hesap planlarını oluştururlar.

3 haneden oluşan ana hesapların ilk hanesi hesap sınıfını, ilk iki hanesi ise hesap grubunu ifade eder. 1,2,3 sınıf hesaplar Bilanço Aktifini, 4,5 sınıf hesaplar Bilanço Pasifini oluşturur.6 hesaplar Gelir Tablosu, 7 hesaplar ise Maliyet hesaplarıdır.

Hesap Planı sınıfları:
1 Dönen Varlıklar
2 Duran Varlıklar
3 Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar
4 Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar
5 Özkaynaklar
6 Gelir Tablosu Hesapları
7 Maliyet Hesapları

Hesap Planı grupları:
10 Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
12 Ticari Alacaklar
13 Diğıer Alacaklar
....
şeklindedir.

Hesaplar '.' (nokta) ayracı ile istenilen düzeyde kırımlandırılır.
Örneğin, '100.01 Merkez Kasa' yada '153.01.04.008 xyz malı' gibi.

Firma hesap planı ve alt hesaplar oluşturulurken firma faaliyeti, ihtiyaçları ve raporlama gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Örneğin 153 ticari mallar hesabı oluşturulurken, mal cinsine yada satıcısına göre alt hesap kırımlarında ürün grupları oluşturularak sağlıklı bir hesap takibi ve raporlaması yapılabilir. Hesap kırımları ne kadar sağlıklı ve alt kırımlara doğru ne kadar detaylı ise o kadar ayrıntılı inceleme ve raporlama imkanı sağlanır.
Örneğin,
770.03 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
770.03.50 tamir bakım giderleri
770.03.50.001 XX plaka aracın bakım giderleri
770.03.50.002 YY plaka aracın bakım giderleri
Bu şekilde bir hesap kırılımıyla oluşan bakım giderleri hem toplu olarak hem de araç bazında takip edilip raporlanabilecektir.

Alt kırımlarda kullanılacak basamak sayısı da o hesap grubunun oluşacağı sayıya göre belirlenir.
Örneğin, ticari mallar grubunda A cins malların sayısı binden fazla olabilecek ise dört haneli bir hesap tanımlaması tercih edilmelidir.
153.01.02 A cins mallar
153.01.02.0001 AAA malı
153.01.02.0002 BBB malı
::::
153.01.02.9999 ZZZ malı

PatroFIN'de hesap planı yapılandırması, hesap açma, hesap taşıma, hesap silme gibi işleri hesap planı modülünden yapabilirsiniz.
 

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Hesap Planı Nedir


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa