.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Gelir Tablosu İşlemi


PatroFİN dönem sonu gelir tablosu işlemlerini kolayca yapmanızı sağlar. Bu işlem yapılırken İstasyon Kayıt Parametreleri, İmalat Kayıt Parametreleri ve Dönem Sonu Parametreleri dikkate alınır.

Bu işlem üretim işletmelerinde maliyet kayıtlarını güncel tutarlar üzerinden değiştirir. Bu değişiklik geri alınamaz. Bu nedenle bütçe maliyetlerine ilişkin raporlar bu işlemden önce alınmalıdır.

Dönem sonu gelir tablosu işlemi isteğe göre, her ay sonu, üçer aylık dönemlerde yada yıl sonunda yapılabilir.

Dönem sonu gelir tablosu işlemi tarih kontrolüyle başlar. İşlem tarihinin ilgili ayın son günü olması gerekir.

Toplam altı aşamada işlem tamamlanır. Kullanıcının her bir aşamayı onaylayarak sonraki aşamaya geçmesi gerekir.

Aşamalarda hata ortaya çıkması durumunda, hata nedeni bildirilir ve düzeltilmesi istenir. Hata düzeltildikten sonra, işlem ilk aşamadan yeniden tekrarlanmalıdır.

Dönem sonu gelir tablosu işleminde bir önceki dönem sonu işlemi ile bu dönem sonu işlemi arasındaki değerler dikkate alınır. eğer her ay  dönem sonu işlemi yapılıyorsa giderler aylık olarak maliyetlere yüklenmiş olacaktır.

1. Aşmada imalat ve dönem sonu parametreleri kontrol edilir. Parametrelerde eksiklik olması durumunda hangi hesaplarda ne tür bir eksikliğin olduğu belirtilir. Hata mesajı aldığınızda mesajda belirtilen bölümdeki düzeltmeyi yaparak işlemi en baştan yeniden başlatınız.

2. Aşama üretim işletmeleri içindir. Üretimi olmayan işletmelerde bu aşama onaylanarak geçilir.

Bu aşamada dönem üretim giderleri gerçekleşen tutarlar üzerinden yeniden dağıtılır. Üretimle ilgili olan ve istasyon reçetelerinde dağıtımı yapılıp bütçe tutarları belirtilen giderler, hesap bakiyelerindeki gerçekleşen tutarlar üzerinden üretim maliyetlerine yeniden yüklenir. Böylece üretime ilişkin maliyet muhasebesi kayıtları güncel tutarlarla revize edilir. Bu değişiklik geri alınamaz.

3. Aşama üretim işletmeleri içindir. Üretimi olmayan işletmelerde bu aşama onaylanarak geçilir.

Bu aşamada hammadde hareketleri nedeniyle oluşan üretim maliyeti farklarının kontrolü yapılır. Üretim emirlerinden sonra hammadde maliyetlerinde bir değişiklik olmuşsa bu değişiklikten etkilenen üretimlerin maliyetleri güncellenir.

Bu aşamada güncellenen üretim/yarı mamul maliyetleri, sonraki safhaların maliyetlerini etkilemiş olabilir. Bu nedenle maliyetlerin güncellenmesinden sonra etkilenen safhalar için aynı işlem tekrarlanır.

4. Aşama üretim işletmeleri içindir. Üretimi olmayan işletmelerde bu aşama onaylanarak geçilir.

Bu aşamada, 2. ve 3. aşamadaki işlemler nedeniyle üretim maliyetleri değişmiştir. Bu nedenle mamul maliyetlerinin (birim ürün maliyeti) ve satılan mamuller maliyeti kayıtları gerçekleşen tutarlarla yeniden hesaplanır.

5. Aşama üretim işletmeleri içindir. Üretimi olmayan işletmelerde bu aşama onaylanarak geçilir.

Bu aşamada, 2., 3. ve 4. aşamalardaki işlemlerde etkilenen yansıtma kayıtları denetlenir. Hesap hatası bulunması halinde düzeltilmesi istenir.

6. Aşamada dönem maliyetleri ve giderleri gelir tablosuna aktarılır.

Son aşamayla dönem sonu işlemi tamamlanır ve dönem sonu gelir tablosu fişi oluşturulur. Kayıtlar bu tarih itibariyle değişikliğe kapatılır.

İşlemin tamamlanmasından sonra yine de hatalı kayıt denetimi yapılır. Eğer işlemlerde ve tutarlarda bir sorunla karşılaşılırsa işlem tamamlama onayının altında yansıtmalarında tutarsızlık bulunan hesaplar listelenir. ve sorunun incelenmesi istenir.

Oluşturulan gelir tablosuna  Raporlar > Gelir Tablosu > ilgili tarih seçilerek ulaşılır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Gelir Tablosu İşlemi


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa