.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

İmalat / Üretim İşlemleri


Üretim iş emirlerinin girildiği sisteme girildiği bölümdür. Üretim işlemlerinin tanımları istasyon reçeteleri ve imalat reçetelerinden yapılır. Üretim talimatlarının sisteme girilmesiyle, üretim ve maliyet muhasebesiyle ilgili tüm kayıtlar sistem tarafından oluşturulur ve ilgili hesaplara yansıtılır..

Hesap seçme kutusunda yarı mamül ve üretim hesapları listelenir. Kayıtlı işlemler grup/hesap ve tarih aralığı seçeneğine göre listelenebilir.

Yeni üretim talimatı girmek için başlıkta bulunan ekle ikonuna tıklayınız.

Üretime sevk işlemi, seçilen üretim hesabı için verilen üretim talimatıdır.Hesap seçme kutusundan üretim talimatı verilecek olan hesap seçilir. Üretime sevk tarihi, varsa evrak numarasıyla açıklaması ve üretim miktarı belirtilir. İlgili üretim hesabı için belirlenen imalat reçeteleri ve reçetede belirtilen istasyon parametrelerine göre işlem yapılır.

Üretime sevk emrinin parametrelere göre kullanılacak hammadde/yarı mamul miktarları, talimatın hangi istasyonda üretileceği ve o istasyonun gider tutarları bilgi olarak görüntülenir. İşlem onaylandığında talimat kaydedilir.

Ürün reçetelerinde, ilgili üretim hesabının bileşenleri hammadde yarı mamul veya mamul olabilmektedir.

İmalat reçetelerinde belirtilen bileşenin üretim fire oranları dikkate alınır. Gider tutarları istasyon reçetelerinde verilmiş olan tahmini/bütçelenen giderlere göre hesaplanır.

Tüm üretim hesaplarında üretim talimatı için üretime sevk işlemi kullanılır.

Safhalı üretimlerde, önceki üretim safhasında işlemi tamamlanıp sonraki safhaya geçecek olan üretim için, sonraki safhanın üretim hesabına yeni bir üretime sevk işlemi yapılır.

Safhaların kalanları üretimi devam malları yada fire malları gösterir.

İmalat reçetelerinde nihai ürün hesabı tanımlanmış üretim hesaplarında bakiye varsa  ikonu görünür. İlgili üretim hesabının tamamlanan mamul mala sevkini bu ikona tıklayarak yapabilirsiniz.

Tamamlanan mamul mala sevk işleminde ilgili mamul hesabının satış fiyatı tanımlanmış olmalıdır. Satış fiyatı hesap planından tanımlanır.

Üretime sevk, mamule sevk ve bu işlemlerin iptallerinde stok hareket kontrolü yapılır.

Dönem içindeki tüm üretimler ve bu üretimlere ilişkin maliyet muhasebesi kayıtları imalat reçetesi ve istasyon parametresindeki tanımlara göre yapılır.

Dönem sonu gelir tablosu işlemi yapıldığında, ilgili üretimlerin maliyetleri ilgili üretim gideri hesabının dönem sonu bakiyesine göre güncellenir.

Üretim reçetelerindeki öngörülen firelerin dışında gerçekleşmeler olabilir. Ya da üretim hesabı bakiyeleri, gerçekleşen durumdan farklılık gösterebilir. Donem sonu stok fire işlemiyle ilgili hesapların bakiyeleri fiili envantere göre güncellenir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Üretim İşlemleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa