.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Devir İşlemi


Dönem sonu devir işlemi, mali dönemin son günü itibariyle yapılır. Ancak dönem sonu devir işleminin yapılabilmesi için öncelikle bu tarih itibariyle dönem sonu bilanço işlemi  ve kapanış işleminin yapılmış olması gerekir.

Onaylayarak işlem başlatılır.

1. Aşamada yeni mali dönem için oluşturulmuş veriyapısı olup olmadığı kontrol edilir.

2. Aşamada yeni mali dönem için yeni veriyapısı oluşturulur. Çalışılmakta olan mali yıl hesap planı ve  parametreleri işlem anındaki haliyle yeni mali yıla aktarılır.

3. Aşamada yeni mali dönem için "açılış fişi" oluşturulur.

4. Aşamada stok bakiyeleri yeni mali yıla devredilir.

5. Aşamada sonraki mali yıla devreden çek/senet bilgileri yeni mali yıla aktarılır.

Devir işlem tamamlanmış olur.

 

Daha önce yapılmış devir işeminin yeniden yapılması:

Devir işlemi daha önce yapılmış ise 1. Aşamada sonrayı yıl veri yapısının olduğu bilgisi verilir ve 2. aşamaya geçilir.

Böyle bir durumda yeni mali yıl veriyapısına daha önce aktarılmış olan hesap planı ve parametreler değiştirilmez.

2. Aşamada var olan veriyapısında açılış fişi olup olmadığı denetlenir.

Eğer daha önce oluşturulmuş bir açılış fişi varsa bildirilir.

Açılış fişi varsa, 3. Aşamada önceki devir işlemleri ve açılış fişi bilgileri silinerek geri kalan işlemler yeniden yapılır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Devir İşlemi


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa