.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

100 KASA
100.01 Merkez Kasa
100.02 Şube Kasa
100.03 Tahsilatçı Kasası
101 ALINAN ÇEKLER
101.01 Alınan Çekler
102 BANKALAR
102.01 A Bankası Kadıköy Şubesi
102.02 B Bankası Üsküdar Şubesi
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (--)
103.01 Verilen Çekler
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108.01 A Bankası POS Hesabı
108.02 B Bankası POS Hesabı
120 ALICILAR
120.00 Yurt İçi Müşteriler
120.00.001 Merkez Müşterileri
120.00.001.001 Veli Peşinöder
120.00.001.002 Hüsamettin Söylemez
120.00.002 Şube Müşterileri
120.50 Yurt Dışı Müşteriler
121 ALACAK SENETLERİ
121.01 Alacak Senetleri
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
131.01 A Ortak
150 İLK MADDE VE MALZEME
150.01 A Hammaddesi
151 YARI MAMÜLLER VE ÜRETİM
151.01 XX Üretim Hesabı
152 MAMÜLLER
152.01 XX Mamül Mal
153 TİCARİ MALLAR
153.01 A Malları
153.01.001 AA Malı
153.02 B Malları
252 BİNALAR
252.01 İşletme Binası
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR
253.01 Tesisler
253.02 Makineler
253.03 Cihazlar
254 TAŞITLAR
254.01 Otomobiller
254.02 Kamyonetler
255 DEMİRBAŞLAR
255.01 Döşeme Mefruşat
255.02 Büro Mobilyaları
255.03 Bilgisayarlar
255.04 Diğer Büro Makineleri
255.05 Diğer Demirbaşlar
256 DİĞER MADİ DURAN VARLIKLAR
256.01 Alet ve Edevat
256.02 Modeller ve Kalıplar
260 HAKLAR
260.01 Patent,Lisans,Marka,Telif Hakları
300 BANKA KREDİLERİ
300.01 Türk Parası Krediler
300.01.01 A Bankası 111 Nolu Sabit Faizli Kredi Hs.
320 SATICILAR
320.00 Yurt İçi Satıcılar
320.00.001 A Satıcısı
320.50 Yurt Dışı Satıcılar
321 BORÇ SENETLERİ
321.01 Borç Senetleri
331 ORTAKLARA BORÇLAR
331.01 A Ortağa Borçlar
335 PERSONELE BORÇLAR
335.01 Merkez Personel Ücretleri
335.01.001 Ali Çalışkan
335.02 Şube Personel Ücretleri
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360.01 Ödenecek Vergiler
360.02 Ödenecek SGK Primleri
500 SERMAYE
500.01 Sermaye
570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570.01 .... Yılı Karı
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (--)
580.01 .... Yılı Zararı
590 DÖNEM NET KÂRI
590.00 Dönem Net Karı
591 DÖNEM NET ZARARI (--)
591.00 Dönem Net Zararı
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
600.20 Mamül Satışları
600.30 Ticari Mal Satışları
600.40 Hizmet Satışları
610 SATIŞTAN İADELER (--)
610.20 Mamül Satış İadeleri
610.30 Ticari Mal Satış İadeleri
610.40 Hizmet Satış İadeleri
611 SATIŞ İSKONTOLARI (--)
611.20 Mamül Satış İskontoları
611.30 Ticari Mal Satış İskontoları
611.40 Hizmet Satış İskontoları
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (--)
620.00 Satılan Mamüller Maliyeti
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (--)
621.00 Satılan Ticari Malların Maliyeti
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
622.00 Satılan Hizmetlerin Maliyeti
631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ
631.00 Pazarlama Satış Giderleri
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
632.00 Genel Yönetim Giderleri
642 FAİZ GELİRLERİ
642.00 Faiz Gelirleri
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
649.00 Kira Gelirleri
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
660.00 Finansman Giderleri
690 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
690.00 Dönem Net Karı veya Zararı
691 DÖNEM KÂRI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (--)
691.00 Dönem Net Karı Vergi Karşılıkları
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
692.01 Dönem Net Karı
692.02 Dönem Net Zararı
710 DİREK İLK MADDE MALZEME GİDERLERİ
710.00 İlk Madde Malzeme Giderleri
711 DİREK İLK MADDE MALZEME YANSITMA HESABI
711.00 İlk Madde Malzeme Giderleri Yansıtma Hs.
720 DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ
720.00 Direk İşçi Ücret ve Giderleri
721 DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
721.00 Direk İşçi Ücret Giderleri Yansıtma Hs.
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730.01 Kira Gideri
730.02 Elektrik Gideri
730.03 Su Gideri
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
731.00 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.00 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
740.01 İşçi Ücret ve Giderleri
740.02 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
740.03 Çeşitli Giderler
740.04 Vergi Giderleri
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
741.00 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760.01 İşçi Ücret ve Giderleri
760.02 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
760.03 Çeşitli Giderler
760.04 Vergi Giderleri
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
761.00 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.01 İşçi Ücret ve Giderleri
770.02 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
770.03 Çeşitli Giderler
770.04 Vergi Giderleri
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
771.00 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780.00 Finansman ve Faiz Giderleri

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Hesap Planı Örneği


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa