.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Alış İadesı Faturası


Alıştan iadeler buradan yapılır. Yeni alış iade faturası oluşturmak için önce belge tanımlamak gerekir. Hesap seçme kutusunda satıcı hesapları listelenir. Belgenin diğer bilgileri tarih, belge no, açıklama, para birimi ve kur bilgisidir.

Alış iade faturalarında belge para birimi ve belge kuru tanımlanabilir. Ancak iadenin para biriminin alış para birimi ile aynı olması cari hesap için önemlidir.

Oluşturulan belge, tanımlı para birimi ve kuru üzerinden işlem görür. Ancak belge içeriğinde farklı para biriminden işlem olabilir.

İçerik eklemek için başlıktaki ekle ikonunu kullanılır. Açılan pencerede İlk Madde Malzeme, Yarı Mamul, Ticari Mal, Üretim İşçilik Gideri, Genel Üretim Gideri, Hizmet Üretim Maliyeti, Ar-Ge Gideri, Pazarlama Satış Gideri, Genel Yönetim Gideri, Finansman Gideri işlem türleri listelenir. İade kalemine göre ilgili işlem seçilir ve iade hesabı seçilir.

Miktar ve birim fiyat haneleri stoklu işlemlerde aktif olur. Kur hanesi belge para biriminden farklı bir para birimi seçilirse aktif olur.

İade tarihindeki tutarla alış tarihindeki tutar farklı olabilir. Bu nedenle alış tarihi belirtilmelidir.

Belge para biriminden farklı para birimiyle yapılan işlemler belge içeriğinde kendi işlem para birimleriyle yer alır. Ancak belge toplamına belge para birimine çevrilerek yansıtılır.

Hazırlanan alış iadesi, ilgili satıcının carisine belge para birimiyle yansıtılır. Ayrıca bir cari işlemi yapmanıza gerek olmaz.

Stoklu işlemlerde alış birim fiyatı üzerinden ilgili stok kartı güncellenir. Belge tarihinden sonraki tüm stok hareketleri ve bundan etkilenen kayıtlar otomatik güncellenir.

Alış iadesi faturalarında baskılı form yazıcı çıktısı alınabilir. Yazıcı ikona tıklayarak baskılı form yazdırma modülü etkinleştirilir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Alış İade Faturası


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa