.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

İstasyon Reçeteleri


Üretim İşlemelerinin üretim istasyonları (üretim rotası) bu bölümden tanımlanır. İstasyonların aylık kapasitesi ve kapasite türü belirtilir. Yeni istasyon eklemek için üst baştaki ikonunu tıklayınız.

Üretim reçetelerinde ürün ağacı ve üretim rotası tanımlanabilmesi için istasyon reçetesi tanımlarının yapılmış olması gerekir.

Tanımlanan istasyonlara gider tanımları ve dağıtımları yapılır. İstasyona gider tanımlamak için her istasyonun solundaki ikonunu tıklayınız.

İstasyonlara dağıtılacak giderler genel üretim gideri ve işçilik gideridir. Ayrıca üretim istasyonlarında sarf malzemesi olarak kullanılan ilk madde malzeme giderleri de tanımlanabilmektedir.

Kullanılabilecek dağıtım yüzdeleri, dağıtımı yapılmamış gider oranını verir. Hesap planında tanımlı direk işçilik gideri ve genel üretim gideri hesaplarının istasyonlara dağıtımının yapılmış olması gerekir.

Giderler üretim istasyonlarına sabit ve değişken olarak tanımlanabilir. Ayrıca bir gider türü istasyonun birinde sabit bir bir diğerinde değişken olabilir./p>

Dağıtılan giderlerin istasyona düşen yüzdesi, bu yüzenin tutarı ve sabit mi değişken mi olduğu belirtilir. Belirtilen tutar ilgili gider için bütçelenen aylık gider tutarıdır. Üretim modülü ay içindeki maliyetleri belirtilen bu bütçe tutarları üzerinde dağıtır. Dönem sonu işlemleri sırasında bu tutarları gerçekleşen tutarlarla günceller.

İstasyonlarda sarf malzemesi olarak tanımlanan ilk madde malzeme, o istasyonun tam kapasitede sarf edeceği miktardır. Bu miktara ilave olarak varsa fire miktarı da belirtilebilir.

İstasyona dağıtılan giderlerin muhasebe kayıt tanımları istasyon kayıt parametrelerinden yapılır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : İstasyon Reçeteleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa