.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Satış Faturası


Yeni satış faturası oluşturmak için önce belge tanımlamak gerekir. Hesap seçme kutusunda listelenen alıcılar, Sistem Parametreleri > Alış Faturası > Satıcı Hesapları parametresinde tanımlı hesaplardır. Belgenin diğer bilgileri tarih, belge no, açıklama, para birimi ve kur bilgisidir.

Satış faturalarında belge para birimi ve belge kuru tanımlanabilir.

Oluşturulan belge, tanımlı para birimi ve kuru üzerinden işlem görür. Ancak belge içeriğinde farklı para biriminden işlem olabilir.

İçerik eklemek için başlıktaki ekle ikonunu kullanılır. Açılan pencerede Mamul Mal  Satışı, Ticari Mal Satışı, Hizmet Satışı işlem türleri listelenir. Seçilen işlem türüne göre hesap seçme listesindeki hesaplar değişir. Hesap seçme kutusundaki hesaplar işlem türüne göre sistem parametreleri > satış faturası altındaki parametre tanımlarından değiştirilebilir.

Miktar ve birim fiyat haneleri stoklu işlemlerde aktif olur. Kur hanesi belge para biriminden farklı bir para birimi seçilirse aktif olur. İşlem kdv'li ise ilgili hesap yada hesap grubu için kdv parametresi tanımlanmış olması gerekir.

Satış kayıt parametrelerinden ilgili hesap yada hesap grubu için satış ve maliyet parametreleri tanımlanmalıdır.

Belge para biriminden farklı para birimiyle yapılan işlemler belge içeriğinde kendi işlem para birimleriyle yer alır. Ancak belge toplamına belge para birimine çevrilerek yansıtılır.

Hazırlanan belge, ilgili alıcının carisine belge para birimiyle yansıtılır. Ayrıca bir cari işlemi yapmanıza gerek olmaz.

Stoklu işlemlerde satış birim fiyatı üzerinden ilgili stok kartı güncellenir. Satılan Mal/mamul maliyeti kayıtları oluşturulur.

Satış faturalarında baskılı form yazıcı çıktısı alınabilir. Yazıcı ikona tıklayarak baskılı form yazdırma modülü etkinleştirilir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Satış Faturası


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa