.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Kasa Takibi


Kasa modülünde kullanılacak hesaplar, Parametreler/ Sistem Parametreleri/Kasa Hesapları işlem tanımından ayarlanır. Burada belirtilen hesaplar kasa modülünde kasa olarak kullanılabilir. Hesap planında tanımlanan kasa hesaplarının hepsini yada bir kısmını kasa modülü için tanımlayabilirsiniz.

PatroFİN esnek yapısı ile birden fazla kasa tutabilmenize imkan tanır. Hesap Planından tanımladığınız kasa hesaplarının hepsini ayrı ayrı kasa olarak kullanılır.

Hesap seçme kutusundan işlem yapılacak kasa seçilip onaylandıktan sonra ilgili hesabın kasa işlemine geçilir.

Kasa modülü günlük takibe dayalı çalışır. Bu nedenle tarih belirtme özelliği yoktur. Seçilen kasaya işlem gününün tarihiyle işlem kaydeder. Farklı tarihli işlemler için kasa defteri'nden ilgili tarihe gidilebilir.

Bu bölümün erişim yetkileri kullanıcıya göre belirlenir.

PatroFIN dövizli işlemleri de takip eder. Bunun için ayrıca döviz kasası tutmanıza gerek olmaz. Patrofin aynı kasada sınırsız dövizi takip edebilir. Kasa bakiyesini döviz türlerine göre tasnif eder. Kambiyo farklarını anlık olarak değerler ve ilgili hesaplarda muhasebeleştirir.


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Kasa


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa