.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

İstasyon Kayıt Parametreleri


Tanımlanan istasyon reçetelerindeki giderlerin üretim maliyetlerine yüklenmesinde kullanılacak yansıtma hesapları bu bölümde tanımlanır.

Tanımsız parametreler ekle ikonuyla tanımlanır. Tanımlı parametrelerde ise düzenle ikonuna tıklayarak değişiklik yapılır. Açılan penceredeki hesap seçme kutusunda ilgili hesaplar listelenir. İlgili yansıtma hesapları tanımlı değil ise hesap planında hesap açınız.

Yansıtma hesapları istasyon bazında sınıflandırılıp tasnif edilebilir.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : İstasyon Kayıt Parametreleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa