.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Bilanço İşlemi


PatroFİN dönem sonu bilanço işlemlerini kolayca yapmanızı sağlar. Bu işlem dönem sonu gelir tablosu işlemiyle bağlantılıdır. Dönem sonu gelir tablosu işlemi yapılan her tarih için ayrıca bilanço işlemi yapılabilir. Eğer her ay gelir tablosu işlemi yapılmışa her ay için bilanço işlemi de yapılabilir.

Tarih seçme listesinde gelir tablosu yapılan tarihler listelenir.

1. Aşamada işlem yapılan tarihteki gelir tablosu bakiyesinin kar mı zarar mı olduğu kontrol edilir.

2. Aşamada tespit edilen dönem net kar/zarar tutarı belirtilir ve hesap seçme kutusundan ilgili hesabı seçmeniz istenir. Hesap seçilip onaylanarak sonraki aşamaya geçilir. Hesap tanımlı değilse hata mesajı verir. Hesabı tanımlayıp işlemi baştan başlatmanız gerekir.

3. Aşamada hesap seçme kutusundan karşılık sonrası dönem net karı/zararı hesabı seçilip onaylanarak sonraki aşamaya geçilir. Hesap tanımlı değilse hata mesajı verir. Hesabı tanımlayıp işlemi baştan başlatmanız gerekir.

4. Aşamada hesap seçme kutusundan dönem net karı/zararı hesabı seçilip onaylanarak sonraki aşamaya geçilir. Hesap tanımlı değilse hata mesajı verir. Hesabı tanımlayıp işlemi baştan başlatmanız gerekir.

5. Gelir tablosu sonucunu bilançoya aktaracak dönem sonu bilanço fişi oluşturulması için onayınız istenir.

Dönem sonu bilanço fişi oluşturulmasıyla, gelir tablosu bilançoya aktarılır.

Oluşturulan bilançoya, Raporlar > Bilanço > ilgili tarih seçilerek ulaşılır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Bilanço İşlemi


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa