.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Vergi Parametreleri


Vergi parametreleri, alış kdv, satış kdv, alış iade kdv ve satış iade kdv  kayıtlarının nasıl muhasebeleştirileceğinin parametrelerini belirler. Vergi  kayıt parametreleri esnek yapılıdır ve sınırsız parametre tanımlanabilir.

Parametre tanımlarken seçilen kaynak hesap parametresine göre belirlenebilecek alış/satış/iade kdv hesapları listelenir. Bu şekilde PatroFIN sizi yönlendirir ve kolayca parametre tanımlayabilmenizi sağlar.

Kaynak hesap parametresi bir hesap yada hesap grubu olabilir. Örneğin "153.01 A malları" hesap grubuna parametre tanımladığınızda bu hesap grubunun alt kırılımındaki tüm hesap veya hesap gruplarına bu parametre uygulanır. Bu şekilde tüm hesaplar için tek tek parametre tanımlamanız gerekmeden o gruptaki tüm hesaplara parametre verilmiş olur.

Bir hesap grubuna parametre tanımladıktan sonra o grup altındaki bir hesap yada hesap grubu için farklı bir parametre belirlemek gerekebilir. Bu durumda PatroFIN işlem sırasında genel parametrelerden önce o hesap yada hesap grubuna ait özel bir parametre olup olmadığını denetler, varsa  özel parametreyi uygular.

Kaynak hesap, indirilecek/hesaplanan hesabı ve iade hesapları için hesap seçme kutusundan kolayca hesap belirleyebilirsiniz. Kaynak hesap için gelen hesap seçme kutusunda,hesap gruplarını seçmenize imkan tanınmıştır.

Parametre tanımlarında esnek kullanım hesap planı yapılandırmanızla da ilgilidir. Hesap planında hesap grupları ve ara hesap grupları şeklindeki detaylı bir hesap planı yapılandırması parametre tanımlarken işinizi çok kolaylaştıracaktır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Vergi Parametreleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa