.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Stok Mizanı


Stok hesapları için hareket stok mizanı (envanter) raporu alınabilir. Sistem parametreleri > hesap planı > Stok Kartı Kullanacak Hesaplar parametresinde tanımlı hesaplar için mizan oluşturulur. Stok mizanı, raporlama anındaki kaydî envanteri gösterir.

Envanter tarih aralığı dönem başı ve dönem sonudur. Rapor tercihine göre, döne başı ve dönem sonu içinde kalmak kaydıyla, tarih aralığı belirlenebilir.

Liste satırlarında RightClickMenu özelliği etkindir. Böylece ilgili hesabın hareket ve özet raporlarına kolayca erişebilir ve inceleyebilirsiniz.

Mizan üzerinden ulaşılan hareket raporları mizan tarih aralığını ihtiva eder.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Stok Mizanı


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa