.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Banka Takibi


Banka modülünde kullanılacak hesaplar, Parametreler/ Sistem Parametreleri/Banka Hesapları işlem tanımından ayarlanır. Burada belirtilen hesaplar banka modülünde banka olarak kullanılabilir. Hesap planında tanımlanan banka hesaplarının hepsini yada bir kısmını kasa modülü için tanımlayabilirsiniz. Ayrıca Pos hesapları, kredi hesapları ve varsa kredi kartları için de hesap planında hesap açtıktan sonra, banka hesapları parametresine tanımlayarak banka modülünden kolayca işlem yapabilirsiniz.

PatroFİN esnek yapısı ile birden fazla banka ve benzeri hesabı tutabilmenize imkan tanır. Hesap Planından tanımladığınız banka hesapları, pos hesapları, kredi ve kredi kartı hesaplarının hepsini ayrı ayrı banka olarak kullanılır.

Hesap seçme kutusundan işlem yapılacak banka hesabı seçilip onaylandıktan sonra ilgili hesabın işlemine geçilir.

Banka modülü günlük takibe dayalı çalışır. Bu nedenle tarih belirtme özelliği yoktur. Seçilen hesaba işlem gününün tarihiyle işlem kaydeder. Farklı tarihli işlemler için banka defteri'nden ilgili tarihe gidilebilir.

Bu bölümün erişim yetkileri kullanıcıya göre belirlenir.

PatroFIN dövizli banka işlemlerini de takip eder. Patrofin aynı hesapta sınırsız dövizi takip edebilir. Banka bakiyesini döviz türlerine göre tasnif eder. Kambiyo farklarını anlık olarak değerler ve ilgili hesaplarda muhasebeleştirir.


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Banka


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa