.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Parametreler


PatroFIN algoritmasının işletmenizin muhasebe sistemine göre yeniden modellendiği yar ve tanımlar bu bölümden yapılır.

Parametreler Hesap planı temeline dayanır. Bu nedenle işletmeniz için oluşturduğunuz hesap planı önemlidir. Hesap planı yapılandırırken rapor ihtiyaçlarınızı ve parametreleri göz önünde bulundurunuz.

Parametre tanımları sadece ilgili mali dönem için geçerli olur. Diğer dönemleri etkilemez.

Parametre tanımları PatroFINnin muhasebe kayıtlarını, maliyet muhasebesi kayıtlarını, dönem sonu işlemlerini nasıl yapacağını belirler. PatroFIN işlemlerinizi bu tanımları dikkate alarak mıuhasebeleştirir.

Parametreler stok maliyetleri, döviz kambiyo işlemlerini ve üretim maliyetlerini belirler.

Üretim rotası ve ürün ağacı tanımları da yine parametreler aracılığıyla yapılır.

Parametreler aynı zamanda işletmenizin muhasebe politikalarını belirler. Bu nedenle oluşturulan kuralların ve parametrelerin dönem içinde değiştirilmesi önerilmez. Dönem sonu modülü de dönem içinde kullanılan bu parametrelere göre işlem yapmaktadır.

Bölüm başlıkları;
Sistem Parametreleri
Satış Kayıt Parametreleri
Vergi Parametreleri
İstasyon Reçeteleri
İstasyon Kayıt Parametreleri
İmalat Reçeteleri
İmalat Kayıt Parametreleri
Dönem Sonu Parametreleri


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Parametreler


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa