.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dönem Sonu Envanter ve Stok Fire İşlemleri


Dönem sonu stok fire işlemi, dönem sonu gelir tablosu işleminden önce, stok envanterini düzeltmek için yapılır. Burada düzeltilecek farkların fire farkları olduğu unutulmamalıdır.

İlk madde malzeme, yarı mamul, mamul ve ticari mallar  için düzeltme işlemi yapılabilir.

1. Aşamada ilk madde ve malzeme envanteri hazırlanır.

Düzenle ikonuna tıklayarak kalan miktar düzenlenebilir.

Kalan miktar +/- farkları üretim firelerine eklenir yada düşülür. Dolayısıyla üretim maliyetlerine etki eder. İstasyon ve imalat reçetelerindeki tanımlar baz alınır.

2. Aşamada yarı mamul envanteri hazırlanır.

Düzenle ikonuna tıklayarak kalan miktar düzenlenebilir.

Kalan miktar +/- farkları üretim firelerine eklenir yada düşülür. Dolayısıyla üretim maliyetlerine ve mamul maliyetlerine etki eder. İmalat reçetelerindeki tanımlar baz alınır.

3. Aşamada mamul envanteri hazırlanır.

Düzenle ikonuna tıklayarak kalan miktar düzenlenebilir.

Kalan miktar +/- farkları satılan mamul maliyetine eklenir yada düşülür. Dolayısıyla satılan mamul maliyetine etki eder. Satış kayıt parametrelerindeki ilgili hesap/hesap grubu için tanımlanan parametreler baz alınır.

4. Aşamada ticari mal envanteri hazırlanır.

Düzenle ikonuna tıklayarak kalan miktar düzenlenebilir.

Kalan miktar +/- farkları satılan ticari mal maliyetine eklenir yada düşülür. Dolayısıyla satılan ticari mallar maliyetine etki eder. Satış kayıt parametrelerindeki ilgili hesap/hesap grubu için tanımlanan parametreler baz alınır.

Bu işlemden sonra dönem sonu işlemi yapılır.

Maliyetlerdeki değişikliklerden etkilenen kayıtların  güncellenmesi ve varsa safha maliyetlerin düzeltilmesi için bu işlemden sonra mutlaka dönem sonu gelir tablosu işlemi yapılmalıdır.

+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Stok Fire İşlemi


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa