.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Dövizli İşlemler


PatroFINde sınırsız döviz ve bu dövizlere ilişkin her işlemde ayrı esnek kurla çalışabilirsiniz.

Kasa, banka, alış, satış ve çek/senet işlemlerini dövizle yapabilirsiniz. işlem pencerelerindeki veri girişlerinde döviz seçme kutusu vardır. Sisteme tanımlı dövizler bu kutuda listelenir. İşlem kurlarını manuel olarak siz belirlersiniz.

Fatura işlemlerinde belge para birimi ve kuru ile belgedeki  her bir işlemin para birimi ve kuru farklı olabilir. Patrofin çapraz döviz çevirimlerini kendisi yapar.

PatroFIN Çek/senet işlemlerinde de dövizi destekler. Öyle ki belge para birimi ile ödeme/tahsil para birimi farklı olabilir. Çapraz para birimi çevirimlerini ve kur farkı kayıtlarını patrofin anlık yapar.

Dövizli işlemlerden kaynaklı döviz değerlemesini ve kambiyo karı/zararı kayıtlarını belirlediğiniz parametreye göre anlık olarak muhasebeleştirir.


+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Döviz


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa