.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Sistem Parametreleri


Sistem Parametreleriyle PatroFIN'in muhasebe sisteminin temel işleyişi yapılandırılır. İlgili bölüm  ve işlem tanımında kullanılacak parametre değeri tanımlanır. Buradaki bölüm ve işlem tanımları PatroFIN'in kullandıı sabitlerdir. Bu sabit tanımlara değer atanarak sistemin işleyişi yönlendirilir.

Örneğin; Kasa Hesapları işlem tanımı için verilen parametre değeri kasa modülünde kullanılacak hesapları tanımlar. Kasa Tahsil hesapları işlem tanımı için verilen parametre değeri/değerleri, kasa modülünde tediye işlemi yapılırken kullanılacak ve seçilebilecek hesapları tanımlar. Burada tanımlanmamış hesap kasa modülünün ilgili işleminde listelenmez. Böylece hem kullanıcı ilgili bölümde gereksiz olan hesapları görmeyecek hem de ilgili bölüm için kullanılacak hesaplar listelenerek yönlendirilmiş olacaktır.

Parametre tanımlarken, parametre değeri olarak atanacak hesap kodu yazılır. Parametre değeri olarak hesap gurubu tanımlanacaksa, üç haneli kök hesap kodu yazılır. İstenirse iki haneli grup kodu yazılarak da kullanılabilir. Parametre değeri olarak birden fazla hesap grubu tanımlanabilir. Böyle bir tanımlamada hesap gruplarının arasına ';' işareti konularak birden çok tanım yazılabilir. Eğer parametre tanımı olarak tüm hesaplar verilecekse, sadece ';' işareti yazılması yeterlidir. Bu durumda sistem o parametre için tüm hesapları kullanacaktır.

Düzenlenecek parametrenin solundaki 'düzenle' ikonuna tıklanarak düzenleme alanına ulaşılır.
Parametre tanımlarken;
[ ; ] Tüm hesaplar,
[15] Kodu 15 ile başlayan hesaplar,
[101;103] Kodu 101 ile ve 103 ile başlayan hesaplar,
[153.01] Kodu 153.01 ile başlayan hesaplar
şeklinde tanımlamalar yapılabilir.

Sistem parametreleri temel değerler örnek tanımlı gelir. Bu tanımları firmanızın muhasebe sistemine ve ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

 

Bölüm İşlem Tanımı Parametresi
Alış Faturası
Araştırma Geliştirme Giderleri Hesapları 750
Direk İşçilik Giderleri Hesapları 720
Finansman Gideri Hesapları 780
Genel Üretim Gideri Hesapları 730
Genel Yönetim Gideri Hesapları 770
Hizmet Üretim Maliyeti Hesapları 740
İlk Madde Malzeme Hesapları 150
Pazarlama Satış Gideri Hesapları 760
Satıcı Hesapları 320
Ticari Mal Hesapları 153
Yarı Mamul Hesapları 151
Banka
Banka Hesapları 102
Banka Tahsil Hesapları 100;120
Banka Tediye Hesapları 100;320
Çek/Senet
Çek/Senet Kasaları 101;103;121;321
Çek/Senet Kimden Hesapları 120
Çek/Senet Kime Hesapları 320
Çek/Senet Ödeme Hesapları 100;102
Çek/Senet Tahsil Hesapları 100;102
Hesap Extresi
Hesap Extresi (Muavin Defteri) Hesapları ;
Hesap Planı
Cari Kartı Kullanacak Hesaplar 120;220;320;420
Stok Kartı Kullanacak Hesaplar 15
Kasa
Kasa Hesapları 100
Kasa Tahsil Hesapları 100;120;300;102
Kasa Tediye Hesapları 100;102;320;335;360;740;760;770
Mahsup Fişi
Mahsup Fişi Çek/Senet Hesapları 101;103;121;321
Mahsup Fişi Çek/Senet Kimden Hesaplar 120
Mahsup Fişi Çek/Senet Kime Hesaplar 320
Mahsup Fişi Döviz Alınan Hesaplar 100;101;120;126
Mahsup Fişi Döviz Verilen Hesaplar 100;101;320;326
Mahsup Fişi Stok Alıcı/Kullanıcı Hesaplar 120;710
Mahsup Fişi Stok Hesapları 150;151;153
Mahsup Fişi Stok Satıcı Hesaplar 320
Satış Faturası
Hizmet Hesapları 600.40
Mamul Mal Hesapları 152
Müşteri Hesapları 120
Ticari Mal Hesapları 153
+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Sistem Parametreleri


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa