.
PatroFİN
Yardım
Yardım Mobile Menu

Kullanıcılar


PatroFIN'de +4 kullanıcı tanımlayabilir ve bunların yetkilerini yönetebilirsiniz. Temel kullanıcının yetki seviyesi patrondur ve yetkileri değiştirilemez. Açılacak ilave kullanıcı hesapları kendi rütbe seviyelerine göre yetkilendirilebilir. Açılan kullanıcı hesapları değiştirilebilir, yeniden yetkilendirilebilir veya engellenebilir, ancak silinemez.

Kullanıcı rütbeleri patron, yönetici ve personeldir. Kullanıcının yetkileri sınırlanabildiği gibi, tamamen sisteme girmesi de engellenebilir. Temel kullanıcı dışında hiçbir kullanıcıya patron rütbesi verilemez.

Kullanıcı yetkileri kendi rütbe seviyelerine göre düzenlenmiştir. Her rütbenin kendine has yetki seviyeleri vardır ve yetkilendirmeler bu seviyeler içinde yapılabilir. Yöneticiye patron yetkileri verilemediği gibi, personele de yneticil yetkileri verilemez.

Kullanıcı yetkileri ekranında ilgili kullanıcıya kendi rütbesi çerçevesinde verilebilecek yetkiler listelenir.

Yetki listesi, bölüm ve bölümdeki işlem sırasına göredir. Kullanıcıların erişimine izin verilen bölümler ve bu bölümde yetkili olduğu işlemler tek tek belirlenebilir.

Örneğin kasa ekranına girebilir, işlem ekleyebilir, ancak işlem silemez gibi spesifik yetkiler belirlenebilir.

.

Yetkileri tamamen iptal edilen kullanıcı, PatroFIN sisteme asla giremez. Firma bilgilerinizi görmesi imkansızdır. "Sisteme Giremez" olarak rütbesi iptl edilen kullanıcıya yeniden rütbe verilebilir ve yeniden yetkilendirilebilir. Hatta bilgileri değiştirilerek farklı bir kullanıcıya verilebilir.

Rütbe/Yetki Tablosu

Bölüm İşlem Patron Yönetici Personel
Kasa   
  İşlem Kaydet 
  İşlem Değiştir 
  Exchange Kaydet 
  İşlem Sil 
Kasa Defteri   
  Defter Göster 
Banka   
  İşlem Kaydet 
  İşlem Değiştir 
  Exchange Kaydet 
  İşlem Sil 
Banka Defteri   
  Defter Göster 
Çek/Senet   
  Çek/Senet Kaydet 
  Çek/Senet Sil 
  Çek/Senet Görüntüle 
  Tahsil-Tediye-Ciro Kaydet 
  Tahsil-Tediye-Ciro Ciro Sil 
Çek/Senet Defteri   
  Çek/Senet Detay 
Alış Faturası   
  Alış Faturası Oluştur 
  Fatura Bilgilerini Düzenle 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Fatura Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  Belge İndirimi Güncelle 
Alış Faturaları   
  Alış Faturası Liste 
  Alış Faturası Sil 
Alıştan İadesi Faturası   
  Alış İadesi Faturası Oluştur 
  Fatura Bilgilerini Düzenle 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Fatura Döviz/Kur Değiştir 
Alış İade Faturaları   
  Alış İade Faturası Liste 
  Alış İade Faturası Sil 
Alış İrsaliyesi   
  Alış İrsaliyesi Oluştur 
  İrsaliye Bilgilerini Düzenle 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir 
  Belge İndirimi Güncelle 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  İrsaliyeyi Faturalandır 
  İrsaliyenin Faturasını Sil 
Alış İrsaliyeleri   
  Alış İrsaliyesi Listele 
  Alış İrsaliyesi Sil 
Alış İade İrsaliyesi   
  Alış İade İrsaliyesi Oluştur 
  İrsaliye Bilgilerini Düzenle 
  İçerik Kaydet 
  İçerik Sil 
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  İrsaliyeyi Faturalandır 
  İrsaliyenin Faturasını Sil 
Alış İade İrsaliyeleri   
  Alış İade İrsaliyesi Listele 
  Alış İade İrsaliyesi Sil 
Alış Siparişi   
  Alış Siparişi Oluştur 
  Sipariş Bilgilerini Değiştir 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Sipariş Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  Belge İndirimi Güncelle 
  Sipariş Durum Değiştir 
  Siparişi İrsaliyeye Çevir 
  Sipariş > İrsaliyeyi Sil 
  Siparişi Faturaya Çevir 
  Sipariş > Faturayı Sil 
Alış Siparişleri   
  Alış Siparişi Listele 
  Alış Siparişi Sil 
Satış Faturası   
  Satış Faturası Oluştur 
  Fatura Bilgilerini Düzenle 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Fatura Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  Belge İndirimi Düzenle 
  Belge Bazında Karlılık Analizi 
Satış Faturaları   
  Satış Faturası Liste 
  Satış Faturası Sil 
Satıştan İade Faturası   
  Satış İade Faturası Oluştur 
  Fatura Bilgilerini Değiştir 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Fatura Döviz/Kur Değiştir 
Satış İade Faturaları   
  Satış İade Faturası Liste 
  Satış İade Faturası Sil 
Satış İrsaliyesi   
  Satış İrsaliyesi Oluştur 
  İrsaliye Bilgilerini Değiştir 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir 
  Belge İndirimi Güncelle 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  İrsaliyeyi Faturalandır 
  İrsaliyenin Faturasını Sil 
  Sözleşmeyi Faturalandır 
Satış İrsaliyeleri   
  Satış İrsaliye Liste 
  Satış İrsaliye Sil 
Satiş İade İrsaliyesi   
  Satiş İade İrsaliyesi Oluştur 
  İrsaliye Bilgilerini Değiştir 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  İrsaliye Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  İrsaliyeyi Faturalandır 
  İrsaliyenin Faturasını Sil 
Satıştan İade İrsaliyeleri   
  Satış İade İrsaliyesi Listele 
  Satış İade İrsaliyesi Sil 
Satış Teklifi   
  Satış Teklifi Oluştur 
  Teklif Bilgilerini Değiştir 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Teklif Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  Belge İndirimi Güncelle 
  Teklif Durum Değiştir 
  Teklifi Siparişe Çevir 
  Teklif > Siparişi Sil 
Satış Teklifleri   
  Satış Teklifi Listele 
  Satış Teklifi Sil 
Satış Siparişi   
  Satış Siparişi Oluştur 
  Sipariş Bilgilerini Değiştir 
  İçerik Ekle 
  İçerik Sil 
  Sipariş Döviz/Kur Değiştir 
  İçerik Fiyat Güncelle 
  Belge İndirimi Güncelle 
  Sipariş Durum Değiştir 
  Siparişi İrsaliyeye Çevir 
  Sipariş > İrsaliyeyi Sil 
  Siparişi Faturaya Çevir 
  Sipariş > Faturayı Sil 
Satış Siparişleri   
  Satış Siparişi Listele 
  Satış Siparişi Sil 
İmalat İşlemleri   
  İmalat List 
  İmalata Sevk 
  Üretim Çıktısı Miktarını Değiştir (EsnekÜretim) 
  İmalat Sevk İptal 
  Tamamlanan Mamül Mal 
  Mamül Mal İptal 
Üretimdekiler Listesi   
Hesap Extresi   
  Hesap Extresi Dökümü 
  Hesap Özeti 
  Hesap Vadesi 
Stok Hareket Raporu   
  Özet Rapor 
  Hareket Raporu 
Belge Bazında Satış Karı Analizi   
  Belge Bazında Satış Karı 
Stok Mizanı -Envanter-   
Minimum Stok Raporu   
  Hesap - Minimum Stok ve Termin Raporu 
  Grup - Minimum Stok Raporu 
Cari Limit Raporu   
  Hesap - Cari Limit Raporu 
  Grup - Cari Limit Raporu 
Tahsilat-Ödeme Vadesi   
  Tahsilat-Ödeme Vadesi Raporu 
Mizan   
Gelir Tablosu   
Bilanço   
Yevmiye Defteri   
Fiş Listesi   
  Göster 
Fiş Denetimi   
Hesap Planı   
  Hesap Kaydet 
  Hızlı Hesap Ekle 
  Hesap Sil 
  Hesap Aktar 
  Hesap Taşı 
  Hesap Kopyala (Klon) 
Dövizler   
  Döviz Kaydet 
  Döviz Sil 
Döviz Kurları   
  Döviz Kuru Kaydet 
  Döviz Kuru Sil 
Kullancılar   
  Kullanıcı Kaydet 
  Kullanıcı Rütbesi 
  Kullanıcı Yetkileri 
Sistem Parametreleri   
  Parametre Kaydet 
Satış Kayıt Parametreleri   
  Parametre Kaydet 
  Parametre Sil 
  Parametreleri Hesap Planında Göster 
İndirim Parametreleri   
  Parametre Kaydet 
  Parametre Sil 
  İndirim Kaydet 
  Indirim Sil 
İmalat İstasyonu Parametreleri   
  İstasyon Kaydet 
  İstasyon Sil 
  Gider Kaydet 
  Gider Sil 
  Gider Dağıtımı 
İstasyon Kayıt Parametresi   
  Parametre kaydet 
İmalat Parametreleri   
  Ürün Ağacı 
  İmalat Reçete Listesi 
  Maliyet Kaydet 
  Maliyet Sil 
  İmalat Kaydet 
  İmalat Sil 
  Ürün Kaydet 
  Ürün Sil 
İmalat Kayıt Parametreleri   
  İmalat Parametre Listesi 
  Parametre Kaydet 
Dönem Sonu Parametreleri   
  Parametre Sil 
  Parametre Kaydet 
  Parametreleri Hesap Planında Göster 
Vergi Parametreleri   
  Parametre Kaydet 
  Parametre Sil 
  Parametre Aktar 
  Parametreleri Hesap Planında Göster 
  Vergi Sil 
  Vergi Kaydet 
Yazıcı Form Tasarımı   
  Tasarım Kaydet 
  Tasarımı Sil 
  Resim Seç 
  Resim Yükle 
  Resim Sil 
Baskılı Form Seç   
  Baskılı Forma Yazdır 
Paketlerim   
  Yeni paket al 
  Paket Sipariş Sil 
Hesap Bilgilerim   
  Hesap Bilgilerini Güncelle 
  Hesap ePostanı Değiştir 
Mahsup Fişi   
  Fiş Kaydet 
  İçerik Kaydet 
  İçerik Sil 
Mahsup Fişleri   
  Mahsup List 
  Mahsup Fişi Sil 
Dönem Sonu Fişleri   
  Fiş Sil 
Dönem Sonu Stok Fire Düzeltme   
Dönem Sonu İşlemi   
Dönem Sonu Bilanço İşlemi   
Dönem Sonu Kapanış Fişi İşlemi   
Dönem Sonu Devir İşlemi   
+PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN
Yardımı Paylaş : Kullanıcılar


www.patrofin.com
Yardım ana sayfa